Perheiden konsultaatiot / Semoco-klinikka

Perheet, jotka haluavat itse aktiivisesti osallistua lapsensa kehityksen tukemiseen, voivat varata ajan kolmivaiheiseen peruskonsultaatioon jonka hinta on 360 € (alv 0%).

1. ALKUKARTOITUS

Vanhempia pyydetään täyttämään perustietolomake etukäteen, jonka jälkeen heitä haastatellaan, jotta saadaan tiedot lapsen taustasta ja nykytilanteesta.  Keskustelemme myös perheen odotuksista ja toiveista tulevaisuuden suhteen.

Alkukartoitukseen tulee varata aikaa noin 1,5-2h.

2. LAPSEN ARVIOINTI

Perhe tavataan joko resurssikeskuksessa Klaukkalassa tai lapsen arkiympäristössä kuten kotona, päiväkodissa tai koulussa. Lasta arvioidaan tarkkailemalla hänen toimiaan sekä olemalla vuorovaikutuksessa hänen kanssaan. Näin asiantuntijamme saavat kuvan aistien toiminnasta ja liikunnan tasosta. Hankittujen tietojen perusteella lapselle laaditaan yksilöllinen SeMoCo-harjoitusohjelma ja sen tavoitteet. Sitä toteutetaan arjessa leikin muodossa ja mukavina yhteisinä hetkinä riittävästi toistaen, jotta saadaan aikaan pysyviä muutoksia hermoston rakenteessa ja toiminnassa.

Lapsen arviointiin tulee varata aikaa noin 2h.

3. OHJELMAN OHJAUS

Vanhemmille opastetaan kädestä pitäen, miten harjoitukset käytännössä toteutetaan. Ohjauskäyntejä voidaan tehdä myös lapsen päiväkodille tai koululle. Vanhemmat voivat milloin vaan kysyä lisää tai pyytää lisäopastusta.

Perheille annetaan runsaasti käytännön ideoita arjesta selviytymiseen eli vinkkejä ruokailuun, nukkumiseen, pukeutumiseen, vessa-asioihin, haastavaan käyttäytymiseen tai vaikkapa hiusten ja kynsien leikkaamiseen jne. Vanhempia autetaan löytämään voimavaransa sekä mahdolliset tukijat.

Ohjelman ohjaukseen tulee varata aikaa noin 1,5 h .

JATKOKONSULTAATIO ja SeMoCo-OHJELMAN PÄIVITYS

Jatkokonsultaatio pidetään tarpeen mukaan  4-8kk kuluttua.  Perheille lähetetään etukäteen lomake, jossa arvioidaan miten käytössä ollut ohjelma on toiminut, onko yhdessä sovitut tavoitteet saavutettu, miten lapsi on kehittynyt ja mikä kehityksen alue huolestuttaa tällähetkellä eniten. 

Tapaamisessa arvioidaan lapsen kehityksen taso. Uusi harjoitusohjelma päivitetään vastaamaan lapsen ja perheen nykytarpeita.  Jatkokonsultaation hinta on 220 € (alv 0%)

Jatkokonsultaatioon tulee varata aikaa noin 2 h . 

Kiinnostuitko? Ota rohkeasti yhteyttä!