Palvelumme

Tarjoamme neuvontaa sekä vanhemmille että ammattilaisille, jotka joutuvat käsittelemään käyttäytymiseen ja oppimiseen liityviä haasteita arjessaan.

Käyttäytymiseen vaikuttavat monet osatekijät kuten kommunikointi, hyvinvointi, ympäristö ja tukiverkosto. Oleellista on kuitenkin oppia tunnistamaan aistihäiriöt. Tämä aistijärjestelmän epätaspaino voi ilmetä ali- tai yliherkkyytenä äänille, hajuille, mauille sekä erilaisille visuaalisille tai taktiilisille ärsykkeille. Henkilön kyky olla vuorovaikutuksessa toisen kanssa häiriintyy, koska hänen huomionsa kiinnittyy ensisijaisesti aistimuksiin. Merkkejä aistihäiriöistä voivat olla ylivilkkaus tai vetäytyminen, raivokohtaukset ilman näkyvää syytä, hyppiminen ja meluaminen, kömpelyys, heijaaminen ja epänormaali kipukynnys.

Kun aistihäiriöt osataan tunnistaa, voidaan välttää ja ennaltaehkäistä konfliktitilanteita. Myös elämänlaatua saadaan parannettua niin kyseiselle yksilölle kuin ympäristöllekin. Aistiyli- ja aliherkkyyksiä on arvioitu olevan noin 15-20%:lla väestöstä.  Osalla ei ole diagnoosia, jolloin käytössä saattaa olla nimike Erityisherkkä tai Aistiva. Osalla aistihäiriöisistä on diagnoosi, joka voi olla esim. ADHD, Autismi, Aspergerin Syndrooma, kehitysvamma, CP-vamma, oppimisvaikeudet tai viivästynyt kehitys.

Yhdistys järjestää perheiden konsultaatioita, luentoja ja koulutuksia niin itse kuin myös tilauksesta.  

Tutustu palveluihin ja esimerkkisisältöihin oheisen valikon kautta ja ota rohkeasti yhteyttä. Olemme täällä teitä varten. 

Tulevista konsultaatiopäivistä, luennoista ja koulutuksista ja niihin ilmoittautumisen ohjeista löydät  koulutukset sivulta.

Seuraamme korona-epidemiasta johtuvia rajoituksia ja toimimme niiden mukaisesti. Koulutuksia voidaan tarvittaessa järjestää myös etänä.