SEMOCO-PERUSKURSSI – APUA KÄYTTÄYTYMISEN YMMÄRTÄMISEEN JA AISTIHERKKYYKSIIN

  • ma-ti 8.9.5.2023
  • Kehitysvammaliitto

Koulutuksen tavoitteena on auttaa osallistujaa ymmärtämään, miten aistihäiriöt vaikuttavat käyttäyttymiseen ja oppimiseen. Koulutuksessa paneudutaan käyttäytymisen eri osatekijöihin. Opit arvioimaan käyttäytymistä ja sensomotoriikkaa sekä käytämään SeMoCo-harjoituksia (senso-motoris-kognitiivisia), joiden avulla voidaan vähitellen muokata yksilön hermoston rakennetta ja kehittää toiminta- ja keskittymiskykyä. Koulutus soveltuu erityisesti koulujen ja päiväkotien sekä päivätoimintojen ja asumispalvelujen työntekijöille, sekä henkilökohtaisina avustajina ja perheiden tukihenkilöinä toimiville sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja aikuisten vanhemmille ja muille aiheesta kiinnostuneille. 

Koulutuksen tilaaja Kehitysvammaliitto. 

Ilmiottautuminen ja kurssin maksu tapahtuu  Kehitysvammaliiton kautta. 

Kurssin hintatiedot kehitysvammaliiton sivuilta.