SeMoCo-Jatkokurssi - Aistiherkkyyden arviointimenetelmät, uudet SeMoCo-harjoitukset ja SeMoCo-harjoitusohjelman tekeminen (lähikoulutus)

SeMoCo-jatkokurssi

Aika ja paikka

26.01.-27.01.2023

to klo 9.00–16.00 ja pe klo 9.00–15.00 

Ylivieska, Hotelli Käenpesä

Kohderyhmä

SeMoCo-peruskurssin käyneet, Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset, henkilökohtaiset avustajat, koulunkäynnin avustajat, lasten vanhemmat sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet

Koulutuksen tavoitteena on syventää peruskurssilla opittuja asioita sekä auttaa osallistujia ymmärtämään, miten aistihäiriöt ja motoriikka vaikuttavat käyttäytymiseen ja oppimiseen.

Meistä noin 15 prosentilla on arveltu olevan jonkin asteisia aistihäiriöitä. Merkkejä aistihäiriöistä voivat olla ylivilkkaus tai vetäytyminen, raivokohtaukset ilman näkyvää syytä, hyppiminen ja meluaminen, kömpelyys, heijaaminen ja epänormaali kipukynnys.

Ensimmäisen päivän aikana käsitellään aistipoikkeamien arviointitapoja ja sitä, millä tavalla käyttäytymistä voi tarkkailla ja mitä tulee ottaa huomioon SeMoCo-harjoitusohjelmaa laadittaessa. Osallistujat pääsevät itse harjoittelemaan ohjelmien laatimista esimerkkitapausten perusteella.

Toisen päivän aikana tutustumme uusiin SeMoCo-harjoituksiin ja esitellään perusharjoituksista uusia variaatioita. Päivä on vuorovaikutteinen ja harjoituksia tehdään pareittain. Ennakkotehtävien läpikäynti ja vinkkien ja kokemusten jakaminen. 


Hinta

280 € sisältää koulutuksen, materiaalin,  kahvitarjoilut molempina koulutuspäivinä. 

Majoitus mahdollista omakustanteisesti Hotelli Käenpesässä.


Ilmoittautuminen

 

Kurssi järjestetään ja ilmoittautuminen on mahdollista vielä kurssin aloituspäivään mennessä.