SeMoCo-Jatkokurssi - Aistiherkkyyden arviointimenetelmät, uudet SeMoCo-harjoitukset ja SeMoCo-harjoitusohjelman tekeminen (lähikoulutus)

  • ti-ke 14.15.11.2023
Photocredit Adobe Stock

SeMoCo-jatkokurssi

Aika ja paikka

14.11.-15.11.2023

ti klo 9.00–16.00 ja ke klo 9.00–15.00 

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kohderyhmä

SeMoCo-peruskurssin käyneet, Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset, henkilökohtaiset avustajat, koulunkäynnin avustajat, lasten vanhemmat sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet

Koulutuksen tavoitteena on syventää peruskurssilla opittuja asioita sekä auttaa osallistujia ymmärtämään, miten aistihäiriöt ja motoriikka vaikuttavat käyttäytymiseen ja oppimiseen.

Meistä noin 15 prosentilla on arveltu olevan jonkin asteisia aistihäiriöitä. Merkkejä aistihäiriöistä voivat olla ylivilkkaus tai vetäytyminen, raivokohtaukset ilman näkyvää syytä, hyppiminen ja meluaminen, kömpelyys, heijaaminen ja epänormaali kipukynnys.

Kurssilla  käsitellään aistipoikkeamien arviointitapoja ja sitä, millä tavalla käyttäytymistä voi tarkkailla ja mitä tulee ottaa huomioon yksilöllistä SeMoCo-harjoitusohjelmaa laadittaessa. Käymme läpi harjoituksia laajemmin ja tutustumme uusiin harjoituksiin ja niiden variaatioihin sekä tunnetaitoihin. Päivä on vuorovaikutteinen ja harjoituksia tehdään pareittain. 

Kurssin jälkeen sinulla on työkalut alkaa tekemään SeMoCo-harjoitusohjelmia asiakkaillesi/ oppilaillesi. Opit kuinka voit hyödyntää SeMoCo- ohjelmaa esim. päiväkodissa tai koulussa. Osallistujat saavat ennakkotehtävän etukäteen, johon perehdymme päivien aikana.


Ilmoittautuminen

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan alla olevan linkin kautta