Apua käyttäytymisen ymmärtämiseen ja aistiherkkyyteen SeMoCo-peruskurssi (lähikoulutus)

  • ti-ke 24.25.1.2023
  • Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulun toimipiste
Photocredit Adobe photos

SeMoCo-peruskurssi

Aika ja paikka

24.–25.1.2023

ti klo 9.30–16.00 ja ke klo 9.00–15.30 

Oulu, paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Kohderyhmä

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset, lasten vanhemmat sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet

Sisältö

Koulutuksen tavoitteena on auttaa osallistujia ymmärtämään, miten aistiherkkyydet vaikuttavat käyttäytymiseen ja oppimiseen. Tämä aistijärjestelmän epätasapaino voi ilmetä mm. ali- tai yliherkkyytenä äänille, hajuille, mauille sekä erilaisille visuaalisille tai taktiilisille ärsykkeille. Henkilön kyky olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa häiriintyy, koska hänen huomionsa kiinnittyy ensisijaisesti aistimuksiin. Merkkejä aistihäiriöistä voivat olla mm. ylivilkkaus tai vetäytyminen, raivokohtaukset ilman näkyvää syytä, hyppiminen ja meluaminen, kömpelyys, keskittymiskyvyn puute ja epänormaali kipukynnys.
Luennolla paneudutaan käyttäytymisen eri osatekijöihin. Näitä ovat mm. kommunikointi, hyvinvointi, ympäristö, tukiverkosto ja sensomotoriikka.
Osallistujille neuvotaan, miten käyttäytymistä ja sensomotoriikkaa arvioidaan, jonka jälkeen tutustutaan SeMoCo (senso-motoris-kognitiivisiin) -harjoituksiin, joiden avulla pieninä annoksina, säännöllisesti arjessa toteuttamalla muokataan hermoston rakennetta ja toimintaa. Kun ympäristön ärsykkeet koetaan vähemmän uhkaavina ja häiritsevinä, yksilön toimintakyky ja keskittyminen paranevat ja uusien asioiden oppiminen helpottuu.

Koulutuksen käytännönläheisyyttä on kehuttu, koska se antaa työkaluja arjen sujuvoittamiseksi.

Koulutukseen tulijoille lähetetään ennakkotehtävä.

Sisältö 1. päivä

Käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät: kommunikointi, hyvinvointi ja tukiverkosto  
Käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät: ympärisö ja sensomotoriikka  
Aistipoikkeamien ilmenemismuodot ja arviointi
Motoriikan kehitys ja arviointi
Toiminnallinen näkö

Sisältö 2. päivä

Käyttäytymisen arviointi
Harjoitusohjelman toteuttaminen arjessa
SeMoCo-harjoituksien esittely

  • kuulo-, tasapaino-, näkö-, tunto-, haju- ja makuharjoitukset
  • motoriset ja kognitiiviset harjoitukset

SeMoCo harjoitusohjelman läpikäynti ja käytännön harjoitukset
Käytännön työkaluja arjen haasteisiin

Kouluttajat: Erja Hokkanen ja Marjaana Heinonen

Koulutus liittyy Kehitysvammaliiton v. 2009 julkaisemaan kirjaan: Szegda, D & Hokkanen, E.: Apua arkeen ja aistihäiriöihin.

Hinta

290 € sisältäen koulutuksen ja materiaalin

Ilmoittautuminen

19.12. (!) mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan alla olevan linkin kautta