Meidän tavoite

Yhdistyksen tavoitteena  on tukea lapsen/nuoren kehityksessä mukana olevia tahoja, jotta lapsi/nuori elämässään yltää siihen, mihin hänellä on kykyjä ja edellytyksiä. Toiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä ja vähentää oppimiseen ja käyttäytymiseen liittyviä haasteita jakamalla tietoa ja taitoa käyttäytymisen ymmärtämisestä, aistiherkkyydestä. Kun aistihäiriöt osataan tunnistaa, voidaan välttää ja ennaltaehkäistä konfliktitilanteita. 

Käyttäytymiseen vaikuttavat monet osatekijät kuten kommunikointi, hyvinvointi, ympäristö ja tukiverkosto. Oleellista on kuitenkin oppia tunnistamaan aistihäiriöt. Tämä aistijärjestelmän epätaspaino voi ilmetä ali- tai yliherkkyytenä äänille, hajuille, mauille sekä erilaisille visuaalisille tai taktiilisille ärsykkeille. Henkilön kyky olla vuorovaikutuksessa toisen kanssa häiriintyy, koska hänen huomionsa kiinnittyy ensisijaisesti aistimuksiin. Merkkejä aistihäiriöistä voivat olla ylivilkkaus tai vetäytyminen, raivokohtaukset ilman näkyvää syytä, hyppiminen ja meluaminen, kömpelyys, heijaaminen ja epänormaali kipukynnys.


Liity kannatusjäseneksi

Kannatusjäseneksemme voi liittyä kuka tahansa. Voit olla vammaisen lapsen tai nuoren vanhempi, läheinen, alan ammattilainen, yritys, yhdistys tai henkilö jolle toimintamme on muuten vain lähellä sydäntä. 

Kannatusjäsenmaksu määräytyy maksajan oman harkinnan mukaan ja on voimassa kalenterivuoden.

Henkilöjäsenet 10€ / 20€ / 50€ per vuosi

Yritykset 50€ / 100€ / 500€ per vuosi 

Jäseneksi voit liittyä täyttämällä alla olevan lomakkeen. Jäsenet saavat pääsyn jäsensivustolle.

Olemme Sinuun yhteydessä pian lomakkeen täytön jälkeen. 

Kiitos tuestasi!

Valitse vaihtoehto
Liityn kannatusjäseneksi maksamalla jäsenmaksuna